Spread the love

6 grudnia 2019 r. w Haus der Wirtschaft w Stuttgarcie odbędzie się 7. Konferencja Women4Energy.

Corocznie Międzynarodowa Konferencja Women4Energy daje kobietom, które działają w sektorze energetycznym, wgląd w globalne wyzwania energetyczne oraz informacje o przyszłych trendach i potrzebach rynku. Uczestnicy zbierają się z tej okazji, aby poszerzyć swoją sieć poprzez nawiązanie kontaktu z ekspertkami w dziedzinie nauki i przedsiębiorczości we wszystkich dziedzinach związanych z energią.

W tym roku konferencja skupia się na nowych rozwiązaniach dla zaangażowania obywateli i prosumentów w obszarach Energii, Nowego Zarządzania Energią i Optymalizacji oraz Nowej Mobilności i Logistyki w Energii. Na konferencji nie zabraknie interesujących prelegentów i spostrzeżeń na temat związanych z energią trendów i najlepszych praktyk w zakresie zaangażowania obywateli, wytwarzania i zużycia energii oraz mobilności i logistyki. Poranek będzie oferował keynotes, panel i prezentacje prowadzone przez prelegentów. Po południu prelegenci i uczestnicy spotkają się na trzech równoległych warsztatach, aby omówić i zbudować nowe rozwiązania energetyczne dla w/w tematów.

Rejestracja
Zamknięte od 5 grudnia 2019 r.
Lokalizacja
Willi-Bleicher-Strasse 19
70174 Stuttgart, Niemcy